Wat je moet weten als organisator:

  • De geluidssterkte neemt af met het kwadraat van de afstand, d.w.z. dat een geluid/stem waargenomen op 2 meter afstand 1/4de volume geeft tegenover diezelfde stem op 1 meter afstand.
  • Het is bewezen dat het gehoor sterk afneemt met de leeftijd. Bij toenemende vergrijzing kampen steeds meer en meer mensen met gehoorproblemen en verstaanbaarheid.
  • Als er dan toch gebruik gemaakt wordt van een microfooninstallatie worden presentaties voor een publiek veelal ontsierd door onwetend foutief gebruik of passen de microfoons niet bij de gespreksvorm. Het gevolg hiervan is dat boodschappen niet ontvangen worden door diegenen voor wie de boodschap bestemd is.
  • Organisatoren die zich hiervan bewust zijn detacheren de zorg voor een goede verstaanbaarheid naar PROMICS.be.

Praktisch bekeken:

  • De meeste mensen die een evenement organiseren doen dit niet elke dag omdat hun kerntaak op een ander domein ligt.
  • Elk evenement heeft als doelstelling het publiek, de genodigden of deelnemers  zo dicht mogelijk bij het onderwerp te betrekken en betrokken te houden. Een duidelijke en heldere verstaanbaarheid van de spreker(s) is dus zeer essentieel.
  • Overleg daarom op voorhand wie naar wie dient te luisteren en in welke locatie. Afhankelijk van het soort van bijeenkomst dient de juiste apparatuur gebruikt te worden, ze dient correct opgesteld, afgesteld en tijdens het spreken permanent gemonitord te worden. Onze ervaring leert dat dit laatste zelden gebeurt. Als organisator heb je een betrouwbare partner aan PROMICS.be.